« »

Štvrtok 16. týždňa po Päťdesiatnici.
Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža.
Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

216. začalo (Ef 1, 1 – 9a)

Pavol, z Božej vôle apoštol Ježiša Krista, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi: Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred položením základu sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu slávy jeho milosti, ktorou nás obdaroval v Milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.

Mk 30. začalo (7, 24b – 30)

V tom čase Ježiš prišiel do končín Týru a Sidonu. Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel, ale nemohol sa utajiť. Lebo len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla a hodila sa mu k nohám. Žena bola Grékyňa, rodom Sýrofeničanka. A prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z jej dcéry. On jej povedal: „Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.” Ale ona mu odvetila: „Áno, Pane, ale aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch.” On jej povedal: „Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry.” A keď prišla domov, našla dievča ležať na posteli; a zlý duch bol preč.