« »

Utorok 10. týždňa po Päťdesiatnici.
Siedmi svätí mladíci z Efezu.
/Svätá prepodobná mučenica Eudokia./
/Obdobie uspenského pôstu./

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

161. začalo (1 Kor 15, 29 – 38)

Bratia, čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich? A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu? Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami? Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme. Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“ Vytriezvejte, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahanbenie to hovorím. Ale niekto povie: „Ako vstanú mŕtvi? V akom tele prídu?“ Hlupák! Čo ty seješ, neožije, ak prv neodumrie. A čo seješ, neseješ budúce telo, ale holé zrno, či už pšeničné alebo nejaké iné. No Boh mu dáva telo, aké chce, a každému semenu jeho vlastné telo.

Mt 85. začalo (21, 23b – 27)

V tom čase, keď Ježiš učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?” Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?” Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak povieme: ‚Z neba,’ povie nám: ‚Prečo ste mu teda neuverili?’ Ale ak povieme: ‚Od ľudí,’ máme sa čo obávať zástupu, lebo Jána všetci pokladajú za proroka.” Odpovedali teda Ježišovi: „Nevieme.” A on im odvetil: „Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím.”