« »

Štvrtok 17. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 18, 1-6

Vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Vstaň a choď do hrnčiarovho domu, tam budeš počuť moje slová.“

Zostúpil som teda do hrnčiarovho domu. Ten práve pracoval na hrnčiarskom kruhu. Keď sa mu pokazila nádoba, ktorú formoval z hliny rukami, urobil z toho inú nádobu; takú, aká sa jemu páčila.

Vtedy ku mne zaznelo Pánovo slovo: „Vari ja nemôžem s vami urobiť ako tento hrnčiar, dom Izraela? hovorí Pán. Veď vy ste v mojej ruke, ako je hlina v rukách hrnčiara, dom Izraela.“

Kniha žalmov   −   Ž 146, 1-2. 3-4. 5-6b

R.: Blažený človek, ktorý sa spolieha na Pána, svojho Boha. alebo Aleluja.
Chváľ, duša moja, Pána; †
celý život chcem chváliť Pána, *
svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť. R.
Nespoliehajte sa na kniežatá *
ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.
Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; *
v ten deň padnú ich plány. R.
Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, *
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.
On stvoril nebo i zem, *
more a všetko, čo je v ňom. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 47-53

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.
Dobré vyberú do nádob, zlé vyhodia von

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.