« »

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období

R.: Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože.
Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 14, 17-22

Rozpamätaj sa, Pane, a nezruš svoju zmluvu s nami

„Nech moje oči ronia slzy noc a deň, nech neutíchnu, lebo veľká pohroma postihla pannu, dcéru môjho ľudu, veľmi bolestivá rana. Ak vyjdem na pole, hľa, pobití mečom; ak vojdem do mesta, umorení hladom. Prorok i kňaz blúdia po krajine, ktorú nepoznajú.“

Celkom si odvrhol Júdu, vari sa tvojej duši zošklivil Sion? Prečo si nás teda udrel, že už niet uzdravenia? Očakávali sme pokoj, a blaha niet, čas zotavenia, a hľa, zmätok.

Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov, že sme sa prehrešili proti tebe. Nevystavuj nás potupe pre svoje meno, nenechaj hanobiť trón svojej slávy. Rozpamätaj sa a nezruš svoju zmluvu s nami.

Vari dáva niektorá pohanská modla dážď? Alebo nebesia dávajú vodu samy od seba?

A nie ty, Pane, náš Boh, v ktorého dúfame? Veď ty si toto všetko urobil.

Kniha žalmov   −   Ž 79, 8. 9. 11. 13

R.: Pre slávu svojho mena pomôž nám, Bože.
Zabudni na hriechy našich otcov; †
príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, *
lebo sme veľmi úbohí. R.
Pre slávu svojho mena nám pomôž, Bože, naša spása, †
a vysloboď nás; *
a pre svoje meno odpusť nám hriechy. R.
Nech dôjde k tebe nárek zajatých; †
silou svojho ramena *
zachovaj synov smrti nažive. R.
Ale my, tvoj ľud a ovce tvojej pastviny, *
chceme ťa zvelebovať naveky
a z pokolenia na pokolenie *
hlásať tvoju slávu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 36-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.
Ako zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.

Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“