« »

Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.

Kniha proroka Micheáša   −   Mich 7, 14-15. 18-20

Do morských hlbín zahodí všetky naše hriechy

Pane, pas svoj ľud svojou berlou, svoje dedičné stádo, ktoré osamelé býva na horských stráňach, uprostred záhrad; nech spasú Bášan a Galaád ako v dňoch pradávnych. Ukáž nám zázraky ako v dňoch, keď si vychádzal z egyptskej krajiny.

Kto je Boh ako ty, ktorý odpúšťaš zločiny a prechádzaš ponad hriech zvyškov svojho dedičstva?

Neprechováva svoj hnev naveky, lebo sa rád zľutúva.

Vráti sa a zmiluje sa nad nami, rozšliape naše neprávosti a do morských hlbín zahodí všetky naše hriechy. Jakubovi preukážeš vernosť, Abrahámovi milosrdenstvo; ako si prisahal našim otcom od pradávnych dní.

Kniha žalmov   −   Ž 85, 2-4. 5-6. 7-8

R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
Pane, svojej krajine si preukázal milosť, *
Jakuba si zbavil poroby.
Svojmu ľudu si odpustil vinu *
a zakryl si všetky jeho hriechy.
Všetok hnev si v sebe potlačil *
a zmiernil svoje rozhorčenie. R.
Obnov nás, Bože, naša spása, *
a odvráť od nás svoj hnev.
Vari sa chceš hnevať na nás naveky *
a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať? R.
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, *
aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo *
a daj nám svoju spásu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, hovorí Pán; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu.
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“