« »

Sobota 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Alžbety Portugalskej
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Kniha proroka Amosa   −   Am 9, 11-15

Privediem svoj ľud zo zajatia a zasadím ich do ich vlastnej pôdy

Toto hovorí Pán: „V ten deň postavím spadnutý stan Dávida; zacelím jeho trhliny, obnovím, čo sa zrútilo, a postavím ho a bude ako za dávnych dní, aby ovládol zvyšky Edomu a všetky národy, nad ktorými sa vzývalo moje meno, hovorí Pán, ktorý to urobí.

Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď oráč ženca dobehne a šliapač hrozna toho, čo seje semeno; z vrchov bude kvapkať mušt a všetky kopce sa roztečú.

Vtedy privediem svoj ľud Izrael zo zajatia; postavia spustošené mestá a budú v nich bývať, vysadia vinice a budú z nich piť víno, urobia si záhrady a budú jesť z nich ovocie. Zasadím ich do ich vlastnej pôdy a viac ich nik nevytrhne z ich zeme, ktorú som im dal,“ hovorí Pán, tvoj Boh.

Kniha žalmov   −   Ž 85, 9. 11-12. 13-14

R.: Pán, Boh, ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; †
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým *
a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne. R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, *
spravodlivosť zhliadne z neba. R.
Veď Pán dá požehnanie *
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť *
a po stopách jeho krokov spása. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 14-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi?

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.

Nik predsa neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata sa z odevu vytrhne a diera bude ešte väčšia.

Ani nové víno nevlievajú do starých mechov, lebo mechy sa roztrhnú a aj víno vytečie, aj mechy sa zničia. Ale nové víno vlievajú do nových mechov, a tak sa oboje zachová.“