« »

Streda 13. týždňa v Cezročnom období

R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Kniha proroka Amosa   −   Am 5, 14-15. 21-24

Preč odo mňa s hlukom tvojich piesní; nech je spravodlivosť ako potok, čo nikdy nevysychá

Hľadajte dobro, a nie zlo, ak chcete žiť, a Pán, Boh zástupov, bude s vami, ako ste vraveli.

Nenáviďte zlo, milujte dobro a pri bráne súďte spravodlivo; možno sa zmiluje Pán, Boh zástupov, nad zvyškami Jozefa.

„Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a netešia ma vaše zhromaždenia. Keď mi prinesiete zápalné obety, vaše obetné dary neprijmem, ani sa nepozriem na obety vašich tučných zvierat.

Preč odo mňa s hlukom tvojich piesní, nemôžem počuť hudbu tvojich hárf.

Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako potok, čo nikdy nevysychá.“

Kniha žalmov   −   Ž 50, 7. 8-9. 10-11. 12-13. 16b-17

R.: Kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.
Počuj, ľud môj, chcem hovoriť; †
teba, Izrael, idem usvedčiť *
ja, Boh, čo tvojím Bohom som. R.
Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Viac z tvojho domu býčky neprijmem *
ani capov z tvojich čried. R.
Lebo mne patrí všetka lesná zver, *
tisícky horskej zveriny.
Poznám všetko vtáctvo lietavé, *
moje je i to, čo sa hýbe na poli. R.
Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; *
veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.
Vari ja hovädzie mäso jedávam *
alebo pijem krv kozľaciu? R.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 8, 28-34

Aleluja, aleluja, aleluja. Otec nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
Prišiel si sem predčasne nás mučiť?

Keď Ježiš prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli oproti nemu dvaja posadnutí zlými duchmi; vyšli z hrobov a boli takí zúriví, že sa nik neodvážil chodiť tou cestou. Zrazu skríkli: „Čo ťa do nás, Syn Boží?! Prišiel si sem predčasne nás mučiť?“

Neďaleko nich sa pásla veľká črieda svíň. Zlí duchovia ho prosili: „Ak nás už vyháňaš, pošli nás do čriedy svíň!“ On im povedal: „Choďte.“ A oni vyšli a vošli do svíň. Vtom sa celá črieda prudko hnala dolu svahom do mora a zahynula vo vodách.

Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, vyrozprávali všetko, aj o tých, čo boli posadnutí zlými duchmi. Tu celé mesto vyšlo oproti Ježišovi a keď ho uvideli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.