« »

Sobota 9. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Norberta, biskupa
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 4, 1-8

Hlásaj slovo. Ja mám vyliať svoju krv na obetu. Pán mi dá veniec spravodlivosti

Milovaný, zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.

Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

Lebo ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.

Kniha žalmov   −   Ž 71, 8-9. 14-15b. 16-17. 22

R.: Moje ústa, Pane, budú hlásať tvoju spásu.
Nech sa mi ústa naplnia tvojou oslavou *
a nech ťa velebím deň čo deň.
Neodožeň ma v čase staroby, *
neopusť ma, keď mi sily ochabnú. R.
Ja však budem úfať neprestajne *
a všade budem šíriť tvoju chválu.
Moje ústa budú hlásať tvoju spravodlivosť *
a tvoju spásu deň čo deň. R.
Budem hovoriť o veľkých činoch Pánových; *
Pane, budem spomínať len tvoju spravodlivosť.
Bože, ty si ma poúčal od mojej mladosti *
a ja až doteraz ohlasujem tvoje diela zázračné. R.
Lebo i ja teba oslávim, †
tvoju vernosť budem chváliť na harfe, Bože môj, *
na citare ti zahrám, Svätý Izraela. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 38-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní

Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“

Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.

Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“