« »

Streda po 6. veľkonočnej nedeli
alebo Svätého Bernardína Sienského, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.

Skutky apoštolov   −   Sk 17, 15. 22 – 18, 1

Čo uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem

Tí, čo odprevádzali Pavla, zaviedli ho až do Atén. Tam dostali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čím skôr prišli za ním; a vrátili sa.

Pavol si stal doprostred areopágu a hovoril: „Aténčania, podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom: ‚Neznámemu bohu.‘ Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem.

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukou, ani sa mu neslúži ľudskými rukami, akoby niečo potreboval, veď on dáva všetkým život, dych a všetko a z jedného urobil celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme; určil im vymedzený čas a hranice ich bývania, aby hľadali Boha, ak by ho dajako nahmatali a našli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: ‚Veď aj jeho pokolenie sme.‘

Keď sme teda Božím pokolením, nemáme si myslieť, že božstvo sa podobá zlatu, striebru alebo kameňu, výtvoru ľudského umenia a dômyslu.

Ale Boh prehliadol časy nevedomosti a teraz zvestuje ľuďom, aby všetci a všade robili pokánie, lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť zemekruh skrze muža, ktorého na to ustanovil a všetkým osvedčil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“

Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí sa posmievali, iní hovorili: „Vypočujeme ťa o tom inokedy.“ Tak Pavol spomedzi nich odišiel.

No niektorí muži sa pripojili k nemu a uverili. Medzi nimi aj Dionýz Areopagita, žena menom Damaris a iní s nimi.

Potom z Atén odišiel a prišiel do Korintu.

Kniha žalmov   −   Ž 148, 1-2. 11-12. 13. 14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, *
chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci jeho anjeli; *
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. R.
Králi zeme a všetky národy, *
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny, *
starci a junáci R.
nech chvália meno Pánovo, †
lebo iba jeho meno je vznešené. *
Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia R.
a svojmu ľudu dáva veľkú moc. †
Je chválou všetkým svojim svätým, *
synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 16, 12-15

Aleluja, aleluja, aleluja. Poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.
Duch pravdy vás uvedie do plnej pravdy

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.

Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.

Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám.“