« »

Sobota po 4. pôstnej nedeli

R.: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 11, 18-20

Bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie

Pane, ty si mi to zjavil a ja som pochopil; ukázal si mi ich výčiny.

Bol som ako krotký baránok, vedený na zabitie; nevedel som, že stroja proti mne úklady: „Vytnime strom v jeho miazge, vykoreňme ho zo zeme živých, nech sa už ani nespomenie jeho meno!“

Ale ty, Pane zástupov, súdiš spravodlivo, ty skúmaš srdce i zmýšľanie, nech uvidím na nich tvoju pomstu, veď tebe som postúpil svoj spor.

Kniha žalmov   −   Ž 7, 2-3. 9b-10. 11-12

R.: Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam.
Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, *
zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú,
a vysloboď ma,
aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev, *
a nemal by som záchrancu. R.
Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti *
a podľa mojej nevinnosti.
Nech je už koniec zlobe hriešnikov. †
Posilni spravodlivého, *
ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce. R.
Boh je moja obrana; *
on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.
Boh je sudca spravodlivý; *
dáva výstrahy každý deň. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 7, 40-53

Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.Blahoslavení sú tí, čo zachovávajú Božie slovo v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.
Vari z Galiley príde Mesiáš?!

Keď počuli Ježišove slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! A nehovorí Písmo: ‚Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid?!‘“ A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“

Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“

Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“

Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: „Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“

Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ A všetci sa vrátili domov.