« »

Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Fabiána, pápeža a mučeníka
alebo Svätého Šebastiána, mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Prvá kniha Samuelova   −   1 Sam 15, 16-23

Poslušnosť je lepšia ako obeta. Pán tebou opovrhol; nebudeš kráľom

Samuel povedal Saulovi: „Nechaj ma a oznámim ti, čo mi v noci povedal Pán.“ Saul odvetil: „Hovor!“ A Samuel hovoril: „Či nie si hlavou izraelských kmeňov, hoci si bol malý vo vlastných očiach? Pán ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. A Pán ťa poslal na cestu so slovami: ‚Choď, pozabíjaj hriešnikov, Amalekitov; bojuj proti nim, kým ich nevyhubíš.‘ Prečo si teda nepočúvol Pánov hlas, ale vrhol si sa na korisť a urobil si, čo sa Pánovi nepáči?“

Saul povedal Samuelovi: „Ba, počúvol som Pánov hlas a šiel som cestou, po ktorej ma poslal Pán. Priviedol som Agaga, kráľa Amalekitov, a Amalekitov som pozabíjal. Ale ľud vzal z koristi ovce a dobytok, prvotiny z toho, čo bolo pozabíjané, aby to v Galgale obetoval Pánovi, tvojmu Bohu.“

No Samuel mu odvetil: „Vari Pán chce zápalné a krvavé obety, a nie skôr poslušnosť Pánovmu slovu? Veď poslušnosť je lepšia ako obeta a počúvať je viac ako obetovať tuk baránkov. Lebo odbojnosť je ako hriech veštenia a svojvoľnosť ako zločin modlárstva. A pretože si opovrhol Pánovým slovom, Pán opovrhne tebou nebudeš kráľom.“

Kniha žalmov   −   Ž 50, 8-9. 16b-17. 21ab+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Viac z tvojho domu býčky neprijmem *
ani capov z tvojich čried. R.
„Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? *
Myslíš si, že ja som ako ty?
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“ R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 2, 18-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Ženích je s nimi

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“

Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.

Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“

ORDINARIÁT OS a OZ SR: Svätého Šebastiána, mučeníka – hlavný patrón ordinariátu a titul katedrály
(v ordinariáte sviatok, v katedrále slávnosť)

Prvé čítanie treba vziať zo spoločnej časti mučeníkov: L IV, s. 711 n. Žalm podľa výberu čítania.
V katedrále druhé čítanie 1Pt 3,14-17
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 28-33

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života.
Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle.

Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca.

Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.