« »

Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.

Kniha Múdrosti   −   Múd 7, 22 – 8, 1

Múdrosť je odblesk večného svetla a zrkadlo Božej moci bez škvrny

V múdrosti je duch chápavý a svätý, jediný a mnohonásobný, jemný, bystrý, prenikavý, nepoškvrnený, jasný, nevinný, milujúci dobro, ostrý, nezadržateľný, dobročinný, ľudský, dobrotivý, pevný, istý, pokojný, všemohúci, vševidiaci, prenikajúci všetkých duchov, rozumných, čistých, najjemnejších.

Veď múdrosť je pohyblivejšia než akýkoľvek pohyb; je taká, že svojou čistotou prechádza a preniká všetko.

Ona je dychom Božej sily a čistý výron slávy Všemohúceho, preto nič nečisté sa jej dotknúť nemôže. Ona je odblesk večného svetla, zrkadlo Božej moci bez škvrny a obraz jeho dobroty.

A hoci je len jedna, môže všetko; zostáva sama v sebe a všetko obnovuje. V každom pokolení prechádza do svätých duší a robí z nich Božích priateľov a prorokov.

Veď Boh miluje len toho, kto býva s múdrosťou. Ona je krajšia než slnko a prevyšuje všetky súhvezdia; v porovnaní so svetlom žiari jasnejšie, lebo po svetle nasleduje noc, ale múdrosť zloba nezmôže.

Jej sila siaha od jedného konca k druhému a všetko riadi lahodne.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175

R.: Pane, tvoje slovo trvá naveky.
Pane, tvoje slovo *
trvá naveky ako nebesia. R.
Tvoja vernosť z pokolenia na pokolenie; *
upevnil si zem a ona trvá. R.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, *
lebo všetko slúži tebe. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.
Vyjasni tvár nad svojím služobníkom *
a nauč ma svojim ustanoveniam. R.
Ja budem žiť a teba chváliť *
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 20-25

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vinič, vy ste ratolesti, hovorí Pán; kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia.
Božie kráľovstvo je medzi vami

Keď sa farizeji opýtali Ježiša, kedy príde božie kráľovstvo, on im povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa to dalo spozorovať. Ani nepovedia: ‚Aha, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“

A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať uvidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. A povedia vám: ‚Hľa, tu je!‘, ‚Hľa, tamto je!‘ Nechoďte nikde, nebežte za nimi! Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň.

Ale najprv musí mnoho trpieť a toto pokolenie ho zavrhne.