« »

Streda 30. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

List Rimanom   −   Rim 8, 26-30

Tých, čo ospravedlnil, aj oslávil

Bratia, Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi.

A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.

Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi.

A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil.

Kniha žalmov   −   Ž 13, 4-5. 6

R.: Pane, ja dúfam v tvoje milosrdenstvo.
Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj, *
daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal,
aby nemohol povedať môj nepriateľ:
„Premohol som ho;“ *
aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol. R.
Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, †
moje srdce sa teší z tvojej pomoci. *
Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 13, 22-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Prídu od východu i západu a budú stolovať v Božom kráľovstve

Cestou do Jeruzalema prechádzal Ježiš mestami a dedinami a učil.

Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?“

On im povedal: „Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám: Mnohí sa budú pokúšať vojsť, a nebudú môcť. Keď hospodár vstane a zatvorí dvere a vy zostanete vonku, začnete klopať na dvere a volať: ‚Pane, otvor nám!‘ A on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste!‘

Vtedy začnete hovoriť: ‚Jedli sme s tebou a pili, na našich uliciach si učil.‘ Ale on vám povie: ‚Ja neviem, odkiaľ ste; odíďte odo mňa všetci, čo pášete neprávosť!‘

Tam bude plač a škrípanie zubami, až uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakub a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, a vy ste vyhodení von.

A prídu od východu i západu, od severu i od juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve.

A tak sú poslední, ktorí budú prvými, a sú prví, ktorí budú poslednými.“