« »

Utorok 19. (22.) týždňa po Päťdesiatnici.
Náš prepodobný otec Eutymios Nový.
Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

256. začalo (Kol 2,20 – 3,3)

Bratia, ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: „Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!“? Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť – sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť vo vlastnom náboženstve, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. Ak ste teda vzkriesení s Kristom, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.

Lk 44. začalo (9, 23 – 27)

Pán povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a seba samého by stratil alebo poškodil?! Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď príde v sláve svojej i Otcovej a svätých anjelov. Pravdu vám hovorím: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Božie kráľovstvo.”