« »

Streda 25. týždňa v Cezročnom období

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Ezdrášova   −   Ezd 9, 5-9

Hoci sme otroci, Boh nás neopustil v našej porobe

Ja, Ezdráš, som pri večernej obete premohol svoju skľúčenosť, roztrhol som si rúcho a plášť, hodil som sa na kolená, rozprestrel som svoje ruky k Pánovi, môjmu Bohu, a povedal som: „Bože môj, som zmätený a hanbím sa pozdvihnúť k tebe svoju tvár, lebo nám naše neprávosti prerástli cez hlavu a naše hriechy sa od čias našich otcov nakopili až po nebo. Veľmi sme hrešili až po dnešný deň. Pre naše neprávosti sme my, i naši králi a naši kňazi, vydaní do rúk cudzích kráľov pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je to v tento deň.

Teraz sme na chvíľočku našli milosť u Pána, nášho Boha. Náš Boh zachránil naše zvyšky a postavil nám stan na svojom svätom mieste, osvietil naše oči a dal nám trocha pookriať z našej poroby. Lebo sme otroci, ale náš Boh nás neopustil v našej porobe. Naklonil nám priazeň perzských kráľov a oni nám dali pookriať, aby sme mohli postaviť dom nášmu Bohu a obnoviť ho z jeho rozvalín, a dal nám útočište v Judei a v Jeruzaleme.“

Kniha Tobiáš   −   Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Pretože on trestá aj sa zmilúva, *
on zvrhne až na dno podsvetia
a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby; *
a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. R.
Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, †
lebo on vás roztrúsil medzi ne *
a tam ukázal svoju slávu.
Velebte ho pred všetkým, čo žije, †
lebo náš Pán je aj naším otcom, *
on je naším Bohom po všetky veky. R.
A teraz pozrite, čo s vami urobil, *
a oslavujte ho celým svojím hlasom.
Velebte Pána spravodlivosti *
a chváľte Kráľa vekov. R.
Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *
a ohlasujem jeho silu a vznešenosť
hriešnemu národu. R.
Obráťte sa, hriešnici, †
a žite spravodlivo pred ním. *
Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

IX. 2019

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Ne 1
36.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
37.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
38.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
39.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
40.
týždeň
Po 30