« »

Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza
(spomienka)

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.

Kniha Ezdrášova   −   Ezd 1, 1-6

Kto patrí k Pánovmu ľudu, nech vystúpi do Jeruzalema a nech buduje dom Pána

V prvom roku perzského kráľa Kýra – aby sa vyplnilo Pánovo slovo z úst Jeremiáša – Pán pohol ducha perzského kráľa Kýra a on vydal pre celé svoje kráľovstvo aj písomne toto nariadenie: „Hovorí Kýros, kráľ Peržanov: Pán, Boh nebies mi dal všetky kráľovstvá a rozkázal mi, aby som mu v Jeruzaleme, čo je v Judei, postavil dom. Nech teda každého z vás, kto akýmkoľvek spôsobom patrí k jeho ľudu, sprevádza Boh, nech vystúpi do Jeruzalema v Judei a buduje dom Pána, Boha Izraela: to je ten Boh, ktorý býva v Jeruzaleme. A všetkých, čo zostali na mnohých miestach – a bývajú kdekoľvek –, nech obyvatelia toho miesta podporia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom i dobrovoľnými darmi na Boží chrám, čo je v Jeruzaleme.“

Tak sa vybrali kniežatá Júdových a Benjamínových rodín i kňazi a leviti a vôbec každý, komu Boh pohol ducha, a išli budovať Pánov chrám v Jeruzaleme. A všetci, čo bývali vôkol nich, naplnili im ruky striebornými a zlatými nádobami, majetkom, dobytkom a vzácnymi predmetmi, okrem toho, čo im darovali dobrovoľne.

Kniha žalmov   −   Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

R.: Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.
Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. R.
Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veľké veci urobil s nimi Pán.“
Veľké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosť. R.
Zmeň, Pane, naše zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách, *
s jasotom budú žať. R.
Keď odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 16-18

Aleluja, aleluja, aleluja. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca.
Sviecu postavia na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo

Ježiš povedal zástupom: „Nik nezažne lampu a neprikryje ju nádobou, ani ju nepostaví pod posteľ, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

Lebo nič nie je skryté, čo by sa nevyjavilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo a nedostalo na verejnosť.

Dávajte teda pozor, ako počúvate, lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, o čom si myslí, že má.“

IX. 2019

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Ne 1
36.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
37.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
38.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
39.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
40.
týždeň
Po 30