« »

Svätých Ondreja Kima Taegona, kňaza, Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Prvý list Timotejovi   −   1 Tim 6, 2c-12

Ty, Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť

Milovaný, takto uč a povzbudzuj! Kto učí ináč a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré zodpovedá nábožnosti, je nadutý, nič nevie, ale chorobne sa škriepi a háda o slová. Z toho vzniká závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania, trenice ľudí, ktorí majú skazenú myseľ a sú pozbavení pravdy a nábožnosť pokladajú za zdroj zisku.

A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom. Veď nič sme si na svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a osídla a do mnohých nezmyselných a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do záhuby a zatratenia.

Lebo koreňom všetkého zla je láska k peniazom; niektorí po nich pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.

Ale ty, Boží človek, utekaj pred tým a usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.

Kniha žalmov   −   Ž 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20

R.: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Prečo by som sa mal strachovať v dňoch nešťastných, *
keď ma obkľučuje zloba tých, čo mi chcú nohy podraziť?
Pred tými, čo sa spoliehajú na svoju silu *
a chvastajú sa nadmerným bohatstvom? R.
Veď sám seba nevykúpi nik, *
ani nezaplatí Bohu výkupné za seba.
Cena za vykúpenie života je príliš vysoká; †
nikdy nebude stačiť, *
aby človek žil naveky a zánik neuzrel. R.
Netráp sa, ak niekto bohatne *
a ak sa poklad jeho domu zväčšuje.
Lebo keď zomrie, nič si nevezme so sebou, *
jeho poklad s ním nepôjde. R.
Aj keď si blahoželal za živa: *
„Budú ťa chváliť, že si si dobre počínal,“
predsa k pokoleniu svojich otcov musí zostúpiť *
a tí už nikdy svetlo neuzrú. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 1-3

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Niektoré ženy im vypomáhali zo svojich prostriedkov

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

IX. 2019

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Ne 1
36.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
37.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
38.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
39.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
40.
týždeň
Po 30