« »

Utorok 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Prvý list Timotejovi   −   1 Tim 3, 1-13

Biskup musí byť bez úhony; takisto diakoni v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery

Milovaný, toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu.

Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom.

Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Kniha žalmov   −   Ž 101, 1-2b. 2c-3b. 5. 6

R.: Ja chcem kráčať v nevinnosti srdca.
Milosrdenstvo a spravodlivosť chcem ospievať, *
zahrať ti, Pane, na harfe.
Múdro a bez úhony chcem kráčať cestou života; *
kedyže prídeš ku mne? R.
Chcem kráčať v nevinnosti srdca *
uprostred svojej čeľade.
Nesprávne predsavzatia si nerobím, *
podvodníka mám v nenávisti. R.
Kto tajnostkársky ohovára blížneho, *
toho umlčím.
Kto má oko pyšné a srdce naduté, *
toho neznesiem. R.
Moje oči hľadajú verných v krajine, *
aby prebývali so mnou.
Kto kráča cestou poctivou, *
ten mi smie slúžiť. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 7, 11-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Mládenec, hovorím ti, vstaň!

Ježiš išiel do mesta, ktoré sa volá Naim. Išli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudu. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtveho. Bol to jediný syn matky a tá bola vdova. Sprevádzal ju veľký zástup z mesta.

Keď ju Pán uvidel, bolo mu jej ľúto a povedal jej: „Neplač!“

Potom pristúpil a dotkol sa már. Nosiči zastali a on povedal: „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. A Ježiš ho vrátil jeho matke.

Tu sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a: „Boh navštívil svoj ľud.“ A táto zvesť o ňom sa rozšírila po celej Judei a po celom okolí.

IX. 2019

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
Ne 1
36.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
37.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
38.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
39.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
40.
týždeň
Po 30