« »

Svätého Ignáca z Loyoly, kňaza
(spomienka)

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Kniha Exodus   −   Ex 34, 29-35

Keď videli Mojžišovu tvár, báli sa k nemu priblížiť

Keď Mojžiš zostupoval z vrchu Sinaj, držal dve tabule svedectva a nevedel, že mu koža na tvári žiari, pretože sa rozprával s Pánom. Keď Áron a Izraeliti videli, ako Mojžišovi žiari koža na tvári, báli sa k nemu priblížiť. Ale on ich zavolal a vrátili sa k nemu Áron aj predstavení pospolitosti. A keď sa s nimi rozprával, priblížili sa k nemu aj ostatní Izraeliti a prikázal im všetko, čo počul od Pána na vrchu Sinaj.

Keď prestal hovoriť, dal si na tvár závoj, ktorý si odkladal vždy, keď prišiel pred Pána a hovoril s ním, až kým nevyšiel. Potom oznamoval Izraelitom všetko, čo mu Pán nariadil. Oni videli, ako koža na Mojžišovej tvári žiari. A on si znova tvár zahalil, až dotiaľ, kým nešiel rozprávať sa s Pánom.

Kniha žalmov   −   Ž 99, 5. 6. 7. 9

R.: Len ty si svätý, Pane, Bože náš.
Velebte Pána, nášho Boha, †
a padnite k jeho nohám, *
lebo je svätý. R.
Mojžiš a Áron, jeho kňazi, †
a Samuel, ctiteľ jeho mena, *
vzývali Pána a on ich vypočul, R.
z oblačného stĺpa k nim hovoril. †
A zachovávali jeho svedectvo *
a prikázania, ktoré im dal. R.
Velebte Pána, nášho Boha, †
na jeho svätom vrchu sa mu klaňajte, *
lebo svätý je Pán, Boh náš. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 44-46

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.
Predá všetko, čo má, a pole kúpi

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.“

VII. 2019

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
28.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
29.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
30.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
31.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31