« »

Utorok 17. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa Cirkvi
alebo Blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.
Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.

Kniha Exodus   −   Ex 33, 7-11; 34, 5b-9. 28

Pán sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre

Mojžiš vzal stánok, postavil ho v istej vzdialenosti mimo tábora a nazval ho stánkom stretnutia. Keď niekto chcel vyhľadať Pána, vyšiel von z tábora k stánku stretnutia.

A keď šiel k stánku Mojžiš, všetok ľud vstal; každý sa postavil pri vchode do svojho stanu a pozeral sa za Mojžišom, kým nevošiel do stánku.

A len čo vošiel do stánku, zostúpil oblačný stĺp; ostal stáť pri vchode a Pán sa rozprával s Mojžišom. Všetci videli, ako pri vchode do stánku stojí oblačný stĺp. Stáli a klaňali sa pri vchode do svojich stanov.

A Pán sa rozprával s Mojžišom z tváre do tváre, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom. Keď sa potom vrátil do tábora, jeho služobník mladík Jozue, Nunov syn, neodchádzal zo stánku.

Mojžiš zostal stáť s ním a vyslovil Pánovo meno. Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný, on preukazuje priazeň tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriechy, ale nič nenechá nepotrestané. On trestá neprávosť otcov na deťoch a vnukoch do tretieho a štvrtého pokolenia.“

Mojžiš sa rýchlo sklonil až po zem, klaňal sa a vravel: „Pane, ak som našiel v tvojich očiach milosť, prosím, poď s nami. Áno, je to ľud tvrdej šije, ale ty odpustíš naše neprávosti a hriechy a budeme tvoji.“

Bol tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. Nejedol chlieb a nepil vodu; a na tabule napísal slová zmluvy, desať prikázaní.

Kniha žalmov   −   Ž 103, 6-7. 8-9. 10-11. 12-13

R.: Milostivý a milosrdný je Pán.
Pán koná spravodlivo *
a prisudzuje právo všetkým utláčaným.
Mojžišovi zjavil svoje cesty *
a synom Izraela svoje skutky. R.
Milostivý a milosrdný je Pán, *
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.
Nevyčíta nám ustavične naše chyby, *
ani sa nehnevá naveky. R.
Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, *
ani nám neodpláca podľa našich neprávostí.
Lebo ako vysoko je nebo od zeme, *
také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. R.
Ako je vzdialený východ od západu, *
tak vzďaľuje od nás našu neprávosť.
Ako sa otec zmilúva nad deťmi, *
tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho boja. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 36-43

Aleluja, aleluja, aleluja. Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.
Ako zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“

On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli.

Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

VII. 2019

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
28.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
29.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
30.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
31.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31