« »

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Apolinára, biskupa a mučeníka
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Lebo jeho milosrdenstvo je večné. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha Exodus   −   Ex 12, 37-42

Bola to noc, keď ich Pán vyviedol z Egypta

Izraeliti sa pohli z Ramesesa do Sukotu; okolo šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí. A s nimi šlo nespočetné množstvo iného ľudu a obrovské stáda oviec a dobytka.

Z cesta, ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasené podpopolné chleby; cesto nemohlo vykysnúť, lebo ich z Egypta hnali a nedovolili im ani na chvíľku sa zdržať a pripraviť si jedlo na cestu.

Synovia Izraela bývali v Egypte štyristotridsať rokov. Po štyristotridsiatich rokoch práve v ten deň vyšli Pánove voje z egyptskej krajiny. Bola to noc bdenia, zasvätená Pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. Túto noc majú sláviť na Pánovu počesť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie.

Kniha žalmov   −   Ž 136, 1. 23. 24. 10. 11. 12. 13. 14. 15

R.: Lebo jeho milosrdenstvo je večné. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * R.
On pamätal na nás v našom ponížení, * R.
A oslobodil nás od našich nepriateľov, * R.
On pobil egyptských prvorodencov, * R.
On vyviedol Izraela spomedzi nich, * R.
mocnou rukou a vystretým ramenom, * R.
On rozdelil Červené more na dve časti, * R.
A Izraela previedol jeho stredom, * R.
V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, * R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou a nám odovzdal slovo zmierenia.
Pohrozil im, aby ho neprezradili; tak sa splnilo, čo povedal prorok

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.

Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“

VII. 2019

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
28.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
29.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
30.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
31.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31