« »

Piatok 14. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.
Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

Kniha Genezis   −   Gn 46, 1-7. 28-30

Teraz pokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár

Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Keď došiel do Bersaby a priniesol Bohu svojho otca Izáka krvavú obetu, počul, ako ho Boh v nočnom videní volá: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“

Hovoril mu: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja ta pôjdem s tebou a ja ťa odtiaľ privediem späť; a Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“

Jakub sa teda pohol z Bersaby. Jeho synovia naložili jeho i svoje deti a ženy na vozy, čo poslal faraón na prevezenie starca, a vzali so sebou všetko, čo mali v krajine Kanaán. Tak prišli do Egypta Jakub a všetci jeho potomci: jeho synovia a vnuci, dcéry a celé jeho potomstvo. Jakub poslal Júdu napred k Jozefovi, aby mu oznámil, že sa stretnú v Gessene. Keď prišli do kraja Gessen, Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a išiel do Gessenu naproti svojmu otcovi. Keď ho uvidel, hodil sa mu okolo krku a dlho plakal v jeho objatí.

Tu Izrael povedal Jozefovi: „Teraz už spokojne zomriem, lebo som videl tvoju tvár a viem, že ma prežiješ.“

Kniha žalmov   −   Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pane, spas ma; ochraňuj ma v čase súženia.
Spoľahni sa na Pána a dobre rob *
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Hľadaj radosť v Pánovi *
a dá ti, za čím túži tvoje srdce. R.
O život bezúhonných sa stará Pán *
a ich dedičstvo trvá naveky.
V nešťastí zahanbení nebudú *
a v čase hladu budú nasýtení. R.
Vyhýbaj zlu a dobre rob *
a budeš mať domov naveky.
Lebo Pán miluje spravodlivosť *
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú *
a pokolenie bezbožných bude zničené. R.
Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v čase súženia.
Pán im pomôže a oslobodí ich, †
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 16-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Hľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice.

Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom.

Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás.

Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.

Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého.

Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka.“

VII. 2019

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
28.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
29.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
30.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
31.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31