« »

Svätého Benedikta, opáta, patróna Európy
(sviatok)

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha prísloví   −   Prís 2, 1-9

Nakloň svoje srdce k poznaniu

Syn môj, ak prijmeš moje slová a vo svojom vnútri zachováš moje príkazy, napneš svoj sluch za múdrosťou a svoje srdce nakloníš k poznaniu; ak budeš vzývať múdrosť a dovolávať sa rozumnosti, ak sa budeš za ňou zháňať ako za peniazmi a hľadať ju ako poklady, vtedy pochopíš bázeň Pánovu a spoznáš Boha; lebo Pán dáva múdrosť, z jeho úst pochádza poznanie a rozumnosť.

Statočným poskytuje ochranu, je štítom tým, čo žijú poctivo, dáva pozor na chodníky spravodlivosti a chráni cestu svätých.

Až vtedy pochopíš spravodlivosť a právo, statočnosť a každú dobrú cestu.

Kniha žalmov   −   Ž 34, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9. 10-11

R.: Pána chcem velebiť v každom čase.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Velebte so mnou Pána *
a oslavujme jeho meno spoločne.
Hľadal som Pána a on ma vyslyšal *
a vytrhol ma zo všetkej hrôzy. R.
Na neho hľaďte a budete žiariť *
a tvár vám nesčervenie hanbou.
Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal *
a vyslobodil ho zo všetkých tiesní. R.
Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných *
a vyslobodí ich.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; *
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. R.
Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, *
veď bohabojní núdzu nemajú.
Boháči sa nabiedia a nahladujú, *
ale tým, čo hľadajú Pána,
nijaké dobro chýbať nebude. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 27-29

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Vy, čo ste išli za mnou, dostanete stonásobne viac

Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“

VII. 2019

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
28.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
29.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
30.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
31.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31