« »

Streda 14. týždňa v Cezročnom období

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Genezis   −   Gn 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi

Egyptská krajina začala hladovať a ľud volal k faraónovi o chlieb. On im povedal: „Choďte k Jozefovi a urobte všetko, čo vám povie.“

Hlad doľahol na celú egyptskú krajinu; Jozef otvoril všetky sýpky a predával Egypťanom obilie, lebo ich moril hlad. A k Jozefovi do Egypta prichádzali aj všetky okolité krajiny kupovať obilie, lebo núdza zachvátila celý svet.

S tými, čo putovali do Egypta nakúpiť obilie, prišli aj Izraelovi synovia, lebo aj v Kanaáne bol hlad. A Jozef bol vladárom v egyptskej krajine, na jeho pokyn sa predávalo ľuďom obilie.

Keď teda k nemu prišli jeho bratia a poklonili sa až po zem, on ich poznal; ale rozprával sa s nimi prísnejšie ako s cudzími a dal ich na tri dni do väzenia.

Na tretí deň ich z väzenia vyviedol a povedal: „Ak chcete žiť, urobte, čo som povedal; lebo ja sa bojím Boha. Ak ste úprimní, jeden váš brat ostane vo väzení. Vy choďte, zaneste domov obilie, čo ste kúpili, a priveďte ku mne vášho najmladšieho brata, aby sa dokázalo, že sú vaše reči pravdivé, aby ste neprišli o život.“

Oni urobili, ako povedal, a medzi sebou si vraveli: „Právom takto trpíme, lebo sme sa previnili proti nášmu bratovi: videli sme úzkosť jeho duše, keď nás úpenlivo prosil, a nepočúvali sme. Preto na nás doľahlo toto trápenie.“

A Ruben hovoril: „Nevravel som vám: Neprehrešte sa proti chlapcovi? A nepočúvali ste ma. Teraz sa od nás požaduje jeho krv.“

No nevedeli, že Jozef im rozumie, lebo sa s nimi rozprával prostredníctvom tlmočníka. Na chvíľku sa od nich odvrátil a plakal.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 2-3. 10-11. 18-19

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaťstrunovej lutne.
Spievajte mu novú pieseň, *
nadšene mu hrajte a volajte na slávu. R.
Pán marí úmysly pohanov, *
navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. R.
Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, *
nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú,
aby ich zachránil pred smrťou *
a v čase hladu nakŕmil. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 10, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Choďte k ovciam strateným z domu Izraela

Ježiš zvolal svojich Dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela! Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘“

VII. 2019

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
28.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
29.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
30.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
31.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31