« »

Utorok 14. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Augustína Zhaoa Ronga, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.

Kniha Genezis   −   Gn 32, 22-32

Budeš sa volať Izrael, lebo si zápasil s Bohom

Jakub vstal za noci, vzal so sebou svoje dve ženy, obe slúžky i jedenásť svojich synov a prešiel cez brod Jabok. Vzal ich a previedol ich i všetko, čo mu patrilo, cez potok a ostal sám.

Tu s ním až do rána zápasil nejaký muž. Keď onen videl, že ho nemôže zdolať, dotkol sa mu bedrového kĺbu a Jakubovi sa bedrový kĺb pri zápase s ním vykĺboval. Neznámy povedal: „Pusť ma, lebo už vychodí zora.“ On odvetil: „Nepustím ťa, kým ma nepožehnáš.“

Ten mu povedal: „Ako sa voláš?“ On odpovedal: „Jakub.“ A tamten povedal: „Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si!“

Jakub sa ho pýtal: „Povedz mi svoje meno.“ Onen mu odpovedal: „Prečo chceš vedieť moje meno?“ A požehnal ho tam.

Jakub nazval to miesto Fanuel, lebo si povedal: „Videl som Boha z tváre do tváre a ostal som nažive.“

Keď prešiel Fanuel, vyšlo slnko a on kríval pre svoje bedro. Preto Izraeliti až dodnes nejedia šľachy bedrového kĺbu, lebo onen sa dotkol šľachy Jakubovho bedrového kĺbu.

Kniha žalmov   −   Ž 17, 1. 2-3. 6-7. 8+15

R.: Ja v spravodlivosti uzriem tvoju tvár, Pane.
Vypočuj, Pane, moju spravodlivú žiadosť, *
všimni si moju prosbu pokornú.
Nakloň sluch k mojej modlitbe, *
čo plynie z perí úprimných. R.
Nech z tvojej tváre vyjde rozsudok o mne; *
tvoje oči vidia, čo je správne.
Skúmaj moje srdce i v noci ma navštív, *
skúšaj ma ohňom a nenájdeš vo mne neprávosť. R.
K tebe, Bože, volám, lebo ty ma vyslyšíš. *
Nakloň ku mne sluch a vypočuj moje slová.
Ukáž svoje predivné milosrdenstvo, *
ty, čo pred protivníkmi pravicou zachraňuješ
dôverujúcich v teba. R.
Chráň ma ako zrenicu oka, *
skry ma v tôni svojich perutí.
Ja však v spravodlivosti uzriem tvoju tvár *
a až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 32-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som dobrý pastier, hovorí Pán; poznám svoje a moje poznajú mňa.
Žatva je veľká, ale robotníkov málo

Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“