« »

Sobota po 1. pôstnej nedeli

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!

Kniha Deuteronómium   −   Dt 26, 16-19

Aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha

Mojžiš povedal ľudu: „Dnes ti Pán, tvoj Boh, prikazuje, aby si zachovával tieto príkazy a ustanovenia; zachovávaj a plň ich z celého svojho srdca a z celej svojej duše.

Dnes si si vyvolil Pána, že bude tvojím Bohom, že budeš kráčať po jeho cestách, zachovávať jeho príkazy, nariadenia a ustanovenia a poslúchať jeho rozkazy.

A Pán si ťa dnes vyvolil, že budeš jeho osobitným ľudom, ako ti povedal, a že budeš zachovávať všetky jeho príkazy, že ťa vyvýši nad všetky národy, ktoré stvoril na svoju chválu, česť a slávu, aby si bol svätým ľudom Pána, svojho Boha, ako povedal.“

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1-2. 4-5. 7-8

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Ty si dal príkazy, *
aby sa verne plnili.
Kiež by ma moje cesty viedli tak, *
žeby som zachovával tvoje ustanovenia. R.
S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, *
že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
Tvoje ustanovenia chcem zachovať, *
len ty ma nikdy neopusť. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 43-48

Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!
Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘

Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých.

Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania?

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“

III. 2019

 « » 
Mesiac
9.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
10.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
11.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
12.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
13.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30
Ne 31