« »

8. nedeľa v Cezročnom období

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 27, 5-8

Nechváľ nikoho, kým neprehovorí

Ako pri osievaní ostanú na site smeti, tak je to aj s človekom: len čo začne rozprávať, hneď vidno jeho nedostatky.

V peci sa skúšajú výrobky hrnčiara a spravodlivosť človeka v skúške súženia.

Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom, a slovo odhalí, ako zmýšľa srdce človeka.

Nechváľ nikoho, kým neprehovorí, lebo reč je skúšobným kameňom pre ľudí.

Kniha žalmov   −   Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
Dobre je oslavovať Pána *
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
za rána zvestovať tvoju dobrotu *
a tvoju vernosť celú noc. R.
Spravodlivý sťa palma zakvitne *
a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, *
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. R.
Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, *
úrodní budú a plní sviežosti;
a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý *
a neprávosti v ňom niet. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 54-58

Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 6, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Z plnosti srdca hovoria ústa

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?

Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

III. 2019

 « » 
Mesiac
9.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
10.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
11.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
12.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
13.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28
Pi 29
So 30
Ne 31