« »

8. nedeľa v Cezročnom období

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 27, 5-8

Nechváľ nikoho, kým neprehovorí

Ako pri osievaní ostanú na site smeti, tak je to aj s človekom: len čo začne rozprávať, hneď vidno jeho nedostatky.

V peci sa skúšajú výrobky hrnčiara a spravodlivosť človeka v skúške súženia.

Ovocie ukáže, ako ošetrovali strom, a slovo odhalí, ako zmýšľa srdce človeka.

Nechváľ nikoho, kým neprehovorí, lebo reč je skúšobným kameňom pre ľudí.

Kniha žalmov   −   Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16

R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!
Dobre je oslavovať Pána *
a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
za rána zvestovať tvoju dobrotu *
a tvoju vernosť celú noc. R.
Spravodlivý sťa palma zakvitne *
a vyrastie sťa céder z Libanonu.
Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, *
v nádvoriach nášho Boha budú prekvitať. R.
Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie, *
úrodní budú a plní sviežosti;
a tak zvestujú, že Pán, moje útočište, je spravodlivý *
a neprávosti v ňom niet. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 15, 54-58

Dal nám víťazstvo skrze Ježiša Krista

Bratia, keď si toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné si oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splní, čo je napísané: „Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?“

Ostňom smrti je hriech a silou hriechu je zákon. Ale vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista.

A tak, moji milovaní bratia, buďte pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je daromná v Pánovi.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 6, 39-45

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Z plnosti srdca hovoria ústa

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?

Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ.

Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí. Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.

Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“