« »

Streda 7. týždňa v Cezročnom období

R.: Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 4, 12-22

Tých, čo milujú múdrosť, sám Boh miluje

Múdrosť vdýchla svojim deťom život a prijíma tých, čo ju hľadajú. Kto ju miluje, miluje život, a tých, čo pri nej bdejú, Pán napĺňa radosťou.

Tí, čo sa jej držia, budú dedičmi slávy a kam ona vkročí, tam Boh požehnáva. Tí, čo jej slúžia, uctievajú Svätého a tých, čo ju milujú, sám Boh miluje.

Kto ju počúva, bude súdiť národy, a kto ju pozorne sleduje, bude žiť v bezpečí. Kto jej dôveruje, ten ju dostane do dedičstva a budú ju vlastniť aj jeho potomci. Lebo nebadane kráča vedľa neho a najprv si ho vyskúša. Privedie na neho strach a hrôzu a preverí ho skúškou svojej náuky, až ju sám zachytí v svojich myšlienkach a celkom jej uverí.

Potom sa k nemu rovno vráti a posilní ho, poteší ho a odhalí mu svoje tajomstvá, zahrnie ho vedomosťou a poznaním spravodlivosti.

Ale keby chybil, ona ho opustí a vydá ho do rúk jeho odporcu.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 165. 168. 171. 172. 174. 175

R.: Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon, Pane.
Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; *
a nemajú sa na čom potknúť. R.
Zachovávam tvoje prikázania a ustanovenia: *
lebo pred tebou sú všetky moje cesty. R.
Z perí mi vytryskne chválospev, *
že si ma naučil svoje ustanovenia. R.
Môj jazyk nech spieva o tvojich výrokoch, *
lebo spravodlivé sú všetky tvoje príkazy. R.
Pane, túžim za tvojou pomocou *
a tvoj zákon je mi slasťou. R.
Ja budem žiť a teba chváliť *
a tvoje rozhodnutia mi pomôžu. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 38-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Kto nie je proti nám, je za nás

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

II. 2019

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
6.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
7.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
8.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
9.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28