« »

Utorok 7. týždňa v Cezročnom období

R.: Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 2, 1-13

Priprav sa na skúšku

Syn môj, keď sa chystáš slúžiť Bohu, upevni sa v spravodlivosti a bázni a priprav sa na skúšku.

Maj srdce úprimné a buď vytrvalý. Nakloň svoj sluch a prijmi slová rozumné a neznepokojuj sa v čase pohromy. Znášaj, čo na teba Boh dopustí; primkni sa k Bohu a nepusti sa ho, aby si bol múdry v svojom živote.

Prijmi všetko, čo ťa postihne, vydrž v bolesti a v svojej úbohosti buď trpezlivý. Lebo zlato a striebro sa v ohni vyskúša, vyvolení ľudia v peci poníženia.

Dôveruj Bohu a on ti pomôže, dúfaj v neho a on urovná tvoju cestu.

Zachovaj si bázeň pred ním a vytrvaj v nej do staroby.

Vy, čo sa bojíte Pána, čakajte jeho milosrdenstvo, neodkláňajte sa od neho, aby ste nepadli. Vy, čo sa bojíte Pána, majte k nemu dôveru a neminie vás odmena. Vy, čo sa bojíte Pána, dúfajte v dobro, vo večnú radosť a zľutovanie. Vy, čo sa bojíte Pána, milujte ho a vaše srdcia svetlo prežiari.

Synovia, pozrite na dávne pokolenia a povedzte: Kto bol zahanbený, keď dúfal v Pána? Alebo kto bol opustený, ak vytrval pri jeho príkazoch? A kým opovrhol, ak ho vzýval o pomoc?

Lebo Pán je dobrotivý a milosrdný a odpúšťa hriechy, keď nastane súženie, ochráni všetkých, ktorí ho úprimne hľadajú.

Kniha žalmov   −   Ž 37, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

R.: Pánovi zver svoje cesty, on sa už postará.
Spoľahni sa na Pána a dobre rob *
a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Hľadaj radosť v Pánovi *
a dá ti, za čím túži tvoje srdce. R.
O život bezúhonných sa stará Pán *
a ich dedičstvo trvá naveky.
V nešťastí zahanbení nebudú *
a v čase hladu budú nasýtení. R.
Vyhýbaj zlu a dobre rob *
a budeš mať domov naveky.
Lebo Pán miluje spravodlivosť *
a neopúšťa svojich svätých.
Nespravodlivci navždy vyhynú *
a pokolenie bezbožných bude zničené. R.
Spása spravodlivých prichádza od Pána, *
on je ich ochrancom v čase súženia.
Pán im pomôže a oslobodí ich, †
vytrhne ich z rúk hriešnikov a zachráni ich, *
lebo sa spoliehajú na neho. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 30-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet.
Syn človeka bude vydaný... Kto chce byť prvý, nech je služobník všetkých

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

II. 2019

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
6.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
7.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
8.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
9.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28