« »

Pondelok 6. týždňa v Cezročnom období

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Kniha Genezis   −   Gn 4, 1-15. 25

Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho

Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala a porodila Kaina a povedala: „Dostala som muža od Pána.“ A opäť porodila – jeho brata Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain roľník.

Po istom čase priniesol Kain Pánovi obetu z poľných plodín. Aj Ábel obetoval z prvotín svojho stáda, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu nezhliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila.

Pán mu povedal: „Prečo sa hneváš a prečo mračíš tvár? Nemal by si zdvihnúť hlavu, ak robíš dobre? Ale ak zle robíš, hriech číha pri dverách a zachvacuje ťa jeho žiadostivosť, lenže ty ju máš ovládať.“

Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: „Poď, vyjdeme si von!“ A keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Ábela a zabil ho.

Tu Pán povedal Kainovi: „Kde je tvoj brat Ábel?“

On odvetil: „Neviem. Čo som ja strážca svojho brata?“

Pán mu povedal: „Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Teraz budeš prekliaty a ďaleko od zeme, ktorá otvorila ústa, aby vypila krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď ju budeš obrábať, už ti neprinesie úrodu. Budeš nespokojný a budeš sa túlať po zemi.“

Kain povedal Pánovi: „Môj trest je väčší, než vládzem zniesť. Ty ma dnes vyháňaš zo zeme a budem sa skrývať pred tebou; budem nespokojný, túlať sa budem po zemi a kto ma stretne, zabije ma.“

Ale Pán mu povedal: „Nie, to sa nestane. Lebo každý, kto by zabil Kaina, sedemnásobnú pomstu ponesie.“ A Pán Kaina označil, aby ho nik nezabil, keď ho stretne.

Adam opäť poznal svoju ženu, ona porodila syna a dala mu meno Set, lebo povedala: „Boh mi dal iného potomka namiesto Ábela, ktorého zabil Kain.“

Kniha žalmov   −   Ž 50, 1+8. 16b-17. 20-21

R.: Prijmi od nás, Pane, obetu chvály.
Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril *
a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ:
„Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou. R.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, *
syna svojej matky potupuješ.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? †
Myslíš si, že ja som ako ty: *
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.“ R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 11-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Prečo toto pokolenie žiada znamenie?

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“

Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh.