« »

Štvrtok 4. týždňa v Cezročnom období

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

List Hebrejom   −   Hebr 12, 18-19. 21-24

Priblížili ste sa k vrchu Sion a k mestu živého Boha

Bratia, nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu ani k čierňave, temnote a búrke ani k zvuku poľnice a hrmotu slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby sa im už tak nehovorilo. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal: „Zľakol som sa a trasiem sa.“

No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova.

Kniha žalmov   −   Ž 48, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

R.: Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.
Veľký je Pán a hoden každej chvály *
v meste nášho Boha.
Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, *
je celej zemi na radosť. R.
Vrch Sion, tajomný príbytok, *
je mestom veľkého kráľa.
Boh sa preslávil v jeho palácoch *
ako istá ochrana. R.
Čo sme počuli, to sme aj videli *
v meste Pána zástupov,
v meste nášho Boha: *
Boh ho založil naveky. R.
Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo *
uprostred tvojho chrámu.
Ako tvoje meno, Bože, †
tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; *
tvoja pravica je plná spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 7-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Začal ich posielať

Ježiš zvolal Dvanástich a začal ich posielať po dvoch. Dal im moc nad nečistými duchmi a prikázal im, aby si okrem palice nebrali na cestu nič: ani chlieb ani kapsu ani peniaze do opaska, ale aby sa obuli do sandálov a neobliekali si dvoje šiat.

A povedal im: „Keď kdekoľvek vojdete do domu, ostaňte tam, kým odtiaľ nepôjdete ďalej. Ale keby vás na niektorom mieste neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli a hlásali, že treba robiť pokánie. Vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali.

II. 2019

 « » 
Mesiac
5.
týždeň
Pi 1
So 2
Ne 3
6.
týždeň
Po 4
Ut 5
St 6
Št 7
Pi 8
So 9
Ne 10
7.
týždeň
Po 11
Ut 12
St 13
Št 14
Pi 15
So 16
Ne 17
8.
týždeň
Po 18
Ut 19
St 20
Št 21
Pi 22
So 23
Ne 24
9.
týždeň
Po 25
Ut 26
St 27
Št 28