« »

Štvrtok po Zjavení Pána

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 4, 19 – 5, 4

Kto miluje Boha, má milovať aj svojho brata

Milovaní, my milujeme Boha, pretože on prvý miloval nás.

Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.

Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.

Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Kniha žalmov   −   Ž 72, 1-2. 14+15bc. 17

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. R.
Vyslobodí ich z útlaku a násilia, *
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
Stále sa budú modliť za neho *
a dobrorečiť mu každý deň. R.
Jeho meno nech je velebené naveky; *
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, *
zvelebovať ho budú všetky národy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 4, 14-22a

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.
Dnes sa splnilo toto Písmo

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.

I. 2019

 « » 
Mesiac
1.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
2.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
3.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
4.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
5.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31