« »

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období

R.: Pán príde súdiť všetky národy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 14, 14-19

Prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela

Ja, Ján, som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.

A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá.

Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel; aj on mal ostrý kosák.

Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!“ A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu.

Kniha žalmov   −   Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.
Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ †
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. R.
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; †
nech more zahučí a čo ho napĺňa, *
nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. R.
I zajasajú všetky stromy lesa †
pred tvárou Pána, že prichádza, *
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh *
a národy podľa svojej pravdy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.
Nezostane kameň na kameni

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

XI. 2018

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
45.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
46.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
47.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
48.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30