« »

Piatok 33. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Klementa I., pápeža a mučeníka
alebo Svätého Kolumbána, opáta
(ľubovoľná spomienka)

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 10, 8-11

Vzal som knižku a zjedol som ju

Ja, Ján, som počul hlas z neba, ktorý znova ku mne prehovoril: „Choď, vezmi otvorenú knihu z ruky anjela, ktorý stojí na mori i na zemi.“

Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku.

On mi odpovedal: „Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med.“

Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou.

Tu mi povedali: „Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 14. 24. 72. 103. 111. 131

R.: Tvoje výroky, Pane, mojim ústam sú sladšie ako med.
Keď idem cestou tvojich zákonov, *
mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva. R.
Veď tvoje ustanovenia sú mi rozkošou *
a tvoje príkazy sú mojimi radcami. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, *
mojim ústam sú sladšie ako med. R.
Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, *
lebo je slasťou môjmu srdcu. R.
Otváram ústa a dych naberám, *
lebo túžim za tvojimi predpismi. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 45-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Vy ste z Božieho domu urobili lotrovský pelech

Keď Ježiš vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: „Napísané je: ‚Môj dom bude domom modlitby.‘ A vy ste z neho urobili lotrovský pelech.“

A denne učil v chráme. Ale veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa usilovali zabiť ho. Ibaže nevedeli, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom visel a počúval ho.

XI. 2018

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
45.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
46.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
47.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
48.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30