« »

33. nedeľa v Cezročnom období

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 12, 1-3

Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia

V tých dňoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas.

V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného v knihe.

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí na večnú potupu.

Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“

Kniha žalmov   −   Ž 16, 5+8. 9-10. 11

R.: Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, *
v tvojich rukách je môj osud.
Pána mám vždy pred očami; *
a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa. R.
Preto sa raduje moje srdce †
a moja duša plesá *
aj moje telo odpočíva v nádeji.
Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí *
a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. R.
Ukážeš mi cestu života. †
U teba je plnosť radosti, *
po tvojej pravici večná slasť. R.

List Hebrejom   −   Hebr 10, 11-14. 18

Jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú

Každý kňaz koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy.

No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy.

Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.

A kde sú hriechy odpustené, tam už niet obety za hriech.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 13, 24-32

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť pred Syna človeka.
Zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba.

Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko, predo dvermi.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.

Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

XI. 2018

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
45.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
46.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
47.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
48.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30