« »

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Margity Škótskej
alebo Svätej Gertrúdy, panny
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Druhý Jánov list   −   2 Jn 4-9

Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna

Vyvolená pani, veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.

A teraz ťa, pani, prosím – ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku –, aby sme jeden druhého milovali. A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili.

Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.

Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho. R.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. R.
V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhrešil. R.
Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť *
a tvoje slová zachovám. R.
Otvor mi oči, aby som pozoroval *
divy tvojho zákona. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
V deň, keď sa zjaví Syn človeka

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.

Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.

Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.

Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“

Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

XI. 2018

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
45.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
46.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
47.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
48.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30