« »

Utorok 31. týždňa v Cezročnom období

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.

List Filipanom   −   Flp 2, 5-11

Kristus sa uponížil, preto ho Boh povýšil

Bratia, zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.

Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.

Kniha žalmov   −   Ž 22, 26b-27. 28-30a. 31-32

R.: Tebe, Pane, patrí moja chvála vo veľkom zhromaždení.
Svoje sľuby splním pred tvárou tých, čo sa boja Pána. *
Chudobní sa najedia a budú nasýtení
a Pána budú chváliť tí, čo ho hľadajú: *
„Naveky nech žijú ich srdcia!“ R.
Pána budú spomínať
a k nemu sa obrátia všetky zemské končiny, *
jemu sa budú klaňať všetky rodiny národov.
Veď Pánovo je kráľovstvo, †
on panuje nad národmi. *
Jemu jedinému sa budú klaňať
všetci, čo spia pod zemou. R.
Jemu bude slúžiť moje potomstvo. *
Budúcim pokoleniam sa bude rozprávať o Pánovi
a jeho spravodlivosť budú ohlasovať ľudu,
ktorý sa narodí: *
„Toto urobil Pán.“ R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 14, 15-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.
Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom

Jeden zo spolustolujúcich povedal Ježišovi: „Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve.“

On mu povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a pozval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal svojho sluhu, aby povedal pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ A naraz sa začali všetci vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ Druhý povedal: ‚Kúpil som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ A ďalší povedal: ‚Oženil som sa, a preto nemôžem prísť.‘

Sluha sa vrátil a oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘

A sluha hlásil: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a ešte je miesto.‘ Tu pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa mi naplnil dom.

Lebo hovorím vám, že ani jeden z tamtých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“

XI. 2018

 « » 
Mesiac
44.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
45.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
46.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
47.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
48.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30