« »

Utorok 28. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Hedvigy, rehoľníčky
alebo Svätej Margity Márie Alacoque, panny
alebo Svätého Gála, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

List Galaťanom   −   Gal 5, 1-6

Ani obriezka nič neznamená, ale viera činná skrze lásku

Bratia, slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva.

Ja, Pavol, vám hovorím, že ak sa dáte obrezať, Kristus vám nič neprospeje.

A každému, kto sa dá obrezať, znova dosvedčujem, že je povinný zachovávať celý zákon. Vy, čo chcete byť ospravedlnení zo zákona, odtrhli ste sa od Krista, vypadli ste z milosti.

Veď my v duchu viery očakávame nádej spravodlivosti. Lebo v Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 41. 43. 44. 45. 47. 48

R.: Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie.
Pane, nech zostúpi na mňa tvoje zmilovanie, *
tvoja pomoc, ktorú si mi prisľúbil. R.
Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, *
veľmi dôverujem tvojim výrokom. R.
Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, *
na večné veky. R.
Tak budem kráčať bezpečnou cestou, *
lebo dbám na tvoje príkazy. R.
Budem sa tešiť z tvojich predpisov, *
lebo som si ich obľúbil. R.
Svoje ruky budem dvíhať k tvojim predpisom,
ktoré som si obľúbil *
a cvičiť sa budem v tvojich príkazoch. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 37-41

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé a účinné je Božie slovo; rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Dajte almužnu a všetko vám bude čisté

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.

Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?

Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

X. 2018

 « » 
Mesiac
40.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
41.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
42.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
43.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
44.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31