« »

Sobota 26. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Bruna, kňaza
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha Jób   −   Jób 42, 1-3. 5-6. 12-16

Teraz ťa vidím vlastnými očami; preto si robím výčitky

Jób povedal Pánovi: „Ja viem, že ty môžeš všetko a tvoj zámer nemožno prekaziť. Kto môže bez toho, že by mal vedomosť, zastierať tvoje plány? Hovoril som o tom, čomu nerozumiem, o divoch, ktoré presahujú moju chápavosť. Len z počutia som ťa poznal doteraz, no teraz ťa vidím vlastnými očami. Preto si robím výčitky a kajám sa v prachu a popole.“

A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok. Jób nadobudol štrnásťtisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov volov a tisíc oslíc. Mal znova sedem synov a tri dcéry. Jednej dal meno Holubica, druhej meno Kasia, tretej meno Roh krásy. V šírom kraji nebolo krajších žien ako Jóbove dcéry.

A ich otec im dal aj podiel na dedičstve s ich bratmi.

Jób potom žil ešte stoštyridsať rokov a videl svoje deti i deti svojich detí až po štvrté pokolenie. A zomrel starý a sýty svojich dní.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 66. 71. 75. 91. 125. 130

R.: Vyjasni tvár, Pane, nad svojím služobníkom.
Nauč ma dobrotivosti múdrosti a poznaniu, *
veď verím tvojej náuke. R.
Že som bol pokorený, dobre mi, *
aspoň som si tvoju spravodlivosť osvojil. R.
Viem, Pane, že spravodlivé sú tvoje rozsudky *
a že si ma právom pokoril. R.
Podľa tvojho rozhodnutia všetko trvá podnes, *
lebo všetko slúži tebe. R.
Som tvojím služobníkom; *
daj mi chápavosť, aby som poznal tvoje prikázania. R.
Výklad tvojich slov osvecuje, *
maličkým dáva chápavosť. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 17-24

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi

Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“

On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

V tej hodine Ježiš zaplesal v Duchu Svätom a povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.

Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nevie, kto je Syn, iba Otec, ani kto je Otec, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“

Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: „Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

X. 2018

 « » 
Mesiac
40.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
41.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
42.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
43.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
44.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31