« »

Svätého Františka Assiského
(spomienka)

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Jób   −   Jób 19, 1. 21-27

Viem, že môj vykupiteľ žije

Jób prehovoril takto: „Zľutujte, zľutujte sa aspoň vy, moji priatelia, nado mnou, lebo sa ma dotkla ruka Pánova. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa nasýtiť môjho tela? Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteľ žije a ako posledný bude stáť nad prachom; a hoc moja koža bude rozrušená, zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím, moje oči, nie cudzie, ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom.“

Kniha žalmov   −   Ž 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14

R.: Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, *
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
V srdci mi znejú tvoje slová: *
„Hľadajte moju tvár!“ R.
Pane, ja hľadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mňa,
neodkláňaj sa v hneve od svojho služobníka. *
ty si moja pomoc, neodvrhuj ma. R.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 10, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Váš pokoj na ňom spočinie

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť.

A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu! A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘

Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: ‚Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!‘ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu.“

X. 2018

 « » 
Mesiac
40.
týždeň
Po 1
Ut 2
St 3
Št 4
Pi 5
So 6
Ne 7
41.
týždeň
Po 8
Ut 9
St 10
Št 11
Pi 12
So 13
Ne 14
42.
týždeň
Po 15
Ut 16
St 17
Št 18
Pi 19
So 20
Ne 21
43.
týždeň
Po 22
Ut 23
St 24
Št 25
Pi 26
So 27
Ne 28
44.
týždeň
Po 29
Ut 30
St 31