« »

26. nedeľa v Cezročnom období

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.

Kniha Numeri   −   Nm 11, 25-29

Čože, žiarliš za mňa?
Kiež by všetok ľud prorokoval!

Pán zostúpil v oblaku a rozprával sa s Mojžišom. Vzal z ducha, ktorý bol na Mojžišovi, a dal sedemdesiatim mužom – starším. Keď na nich duch spočinul, prorokovali, ale viac to nerobili.

Dvaja muži však zostali v tábore; jeden z nich sa volal Eldad a druhý Medad. Aj na nich spočinul duch, lebo aj oni boli v zozname, hoci nevyšli k stánku. Prorokovali v tábore. I pribehol mladík a zvestoval Mojžišovi: „Eldad a Medad prorokujú v tábore.“

Tu Jozue, Nunov syn, Mojžišov služobník a vyvolenec od mladosti, povedal: „Môj pane, Mojžiš, zakáž im to!“

Ale on povedal: „Čože, žiarliš za mňa? Kiež by všetok ľud prorokoval a kiež by im Pán dal svojho ducha!“

Kniha žalmov   −   Ž 19, 8. 10. 12-13. 14

R.: Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce.
Zákon Pánov je dokonalý, *
osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosť maličkým. R.
Bázeň pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé *
a všetky spravodlivé. R.
Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; *
veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.
Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? *
Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem, R.
a svojho služobníka zachráň od pýchy, *
aby ma neovládala.
Tak budem bez škvrny *
a čistý od veľkého hriechu. R.

Jakubov list   −   Jak 5, 1-6

Mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov

Boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch.

Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí. A krik žencov došiel k sluchu Pána Zástupov. Tu na zemi ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 9, 38-43. 45. 47-48

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje slovo, Pane, je pravda; posväť nás pravdou.
Kto nie je proti nám, je za nás; ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju!

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

IX. 2018

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
So 1
Ne 2
36.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
37.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
38.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
39.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30