« »

Streda 25. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Kozmu a Damiána, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha prísloví   −   Prís 30, 5-9

Nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo; udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život

Každý Boží výrok je vyskúšaný, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa neusvedčil; a bol by si luhárom.

O dve veci ťa prosím, neodopri mi ich, kým nezomriem: Vzdiaľ odo mňa úskočnosť a lživé slová, nedávaj mi ani chudobu ani bohatstvo, udeľ mi vždy toľko, koľko potrebujem pre život, aby som sa nenasýtil a nezaprel ťa a nepovedal: „Kto je Pán?“, alebo chudobou pripretý nekradol a nepotupil meno svojho Boha.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 29. 72. 89. 101. 104. 163

R.: Pane, tvoje slovo je svetlo pre moje nohy.
Odvráť ma od cesty lži *
a milostivo mi daj svoj zákon. R.
Lepší je pre mňa zákon tvojich úst *
ako tisícky v zlate a striebre. R.
Pane, tvoje slovo *
trvá naveky ako nebesia. R.
Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty, *
chcem dodržiavať tvoje slová. R.
Zmúdrel som z tvojich príkazov, *
preto nenávidím cesty klamstva. R.
Nenávidím klamstvo, protiví sa mi; *
ale tvoj zákon milujem. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo; kajajte sa a verte evanjeliu.
Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.

IX. 2018

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
So 1
Ne 2
36.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
37.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
38.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
39.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30