« »

Utorok 25. týždňa v Cezročnom období

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha prísloví   −   Prís 21, 1-6. 10-13

Rozličné výpovede

Ako vodné struhy je srdce kráľa v Pánovej ruke, vedie ho, kadiaľ chce.

Vo vlastných očiach je správna každá cesta človeka, lenže srdcia posudzuje Pán.

Konať milosrdenstvo a spravodlivosť sa Pánovi páči väčšmi než obeta.

Pyšné oči a naduté srdce, pochodeň bezbožných, sú hriech.

Zámery usilovného človeka vedú vždy k hojnosti, ale kto je unáhlený, má vždy nedostatok.

Kto zhŕňa poklady lživým jazykom, toho vietor ženie do osídel smrti.

Duša bezbožného túži po zle, nad svojím blížnym sa nezľutuje.

Keď trescú posmievača, neskúsený múdrie, a keď poúčajú múdreho, získava vedomosť.

Spravodlivý pozoruje dom bezbožného a hriešnikov vrhá do nešťastia.

Kto si zapcháva ucho pred krikom bedára, raz bude volať tiež, a vyslyšaný nebude.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1. 27. 30. 34. 35. 44

R.: Priveď ma, Pane, na chodník svojich príkazov.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho. R.
Daj, aby som pochopil cestu tvojich príkazov, *
a budem rozjímať o tvojich obdivuhodných skutkoch. R.
Cestu pravdy som si vyvolil, *
tvoje slová mám stále pred sebou. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.
Tvojho zákona sa chcem stále pridŕžať, *
na večné veky. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 8, 19-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.

Oznámili mu: "Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť."

On im odvetil: "Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho."

IX. 2018

 « » 
Mesiac
35.
týždeň
So 1
Ne 2
36.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
37.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
38.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
39.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30