« »

Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 24, 15-24

Ezechiel vám bude znamením; budete robiť, ako on robil

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, ja ťa stihnem ranou: vezmem ti potešenie tvojich očí, ale plakať nesmieš ani nariekať; slzy nech ti netečú. Tíško vzdychaj, smútočný nárek nekonaj, hlavu si oviň turbanom, obuj si sandále, bradu si nezahaľuj a smútočný pokrm nejedz.“

Ráno som teda hovoril ľudu a večer mi zomrela žena. Na druhé ráno som robil, ako mi rozkázal.

A ľud mi hovoril: „Prečo nám nepovieš, čo to znamená, čo robíš?“

Povedal som im: „Pán ku mne prehovoril: Povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Boh: Hľa, ja znevážim svoju svätyňu, pýchu vašej sily, potešenie vašich očí a túžbu vašej duše. Vaši synovia a dcéry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. A budete robiť, ako ja robím: bradu si nezahalíte a nebudete jesť smútočný pokrm; turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách: nebudete plakať ani nariekať, ale budete chradnúť pre svoje neprávosti a vzdychať brat popri bratovi. A Ezechiel vám bude znamením: keď to príde, budete robiť všetko, ako on robil, a spoznáte, že ja som Pán, Boh.“

Kniha Deuteronómium   −   Dt 32, 18-19. 20. 21

R.: Opustil si Boha, svojho stvoriteľa.
Skalu si zanedbal, čo ťa zrodila, *
zabudol si na Pána, svojho stvoriteľa.
Pán to videl a zavrhol ich, *
lebo ho hnevali jeho synovia a dcéry. R.
Povedal: „Skryjem pred nimi svoju tvár *
a uvidím, ako sa to s nimi skončí.
Lebo je to zvrhlé pokolenie, *
neverní synovia. R.
Provokovali ma tým, čo nie je Boh, *
hnevali ma svojimi márnosťami.
Ja ich budem provokovať tým, čo nie je ľud, *
pochabým národom ich nahnevám.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 16-22

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Ak chceš byť dokonalý, predaj, čo máš, a budeš mať poklad v nebi

Ktosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: „Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život?“

On mu povedal: „Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý. Ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ On sa ho opýtal: „Ktoré?“

Ježiš odpovedal: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“

Mladík mu povedal: „Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba?“

Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“

Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok.

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31