« »

Piatok 19. týždňa v Cezročnom období

alebo
R.: Tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.
Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 16, 1-15. 60. 63

Bola si dokonalá v mojej ozdobe, ktorou som ťa obdaril, a stala si sa neviestkou

Pán prehovoril ku mne takto: „Syn človeka, oznám Jeruzalemu jeho ohavnosti a povedz: Toto hovorí Pán, Boh, Jeruzalemu: Koreň a pôvod máš v krajine Kanaán, tvoj otec je Amorejčan, matka Hetejčanka. A keď si sa narodila, pupočnú šnúru ti neprerezali, vodou ťa neumyli na očistenie, soľou neposolili a plienkami nepovili. Ničie oko sa nad tebou nezľutovalo a neurobilo ti jedinú z týchto vecí z lásky, ale hodili ťa na zem s odporom v deň tvojho narodenia.

Vtedy som išiel popri tebe, videl som, ako sa hádžeš vo vlastnej krvi, a povedal som ti, zakrvavenej: Ži! Áno, riekol som ti: Ži vo svojej krvi a vzrastaj ako poľný kvet! Rástla si a rozvíjala si sa, dospela si do zrelého veku: spevneli ti prsia, narástli vlasy; bola si však nahá a celá zmätená.

Šiel som popri tebe a videl som ťa; práve prišiel tvoj čas, čas lásky. Rozprestrel som na teba svoj plášť a zakryl som tvoju nahotu. Potom som ti prisahal a uzavrel som s tebou zmluvu, hovorí Pán, Boh, a stala si sa mojou. Obmyl som ťa vodou, splákol som z teba krv a pomazal som ťa olejom. Obliekol som ťa do pestrých šiat, obul som ti obuv z kože delfína, ovinul som ťa kmentom, zaodial hodvábom.

Ozdobil som ťa skvostami: na ruky som ti dal náramky a okolo krku retiazku. Dal som ti obrúčku do nosa a krúžok na uši a na hlavu nádhernú korunu. Zdobila si sa zlatom a striebrom, obliekala si sa do kmentu, hodvábu a pestrých šiat, jedla si múku, med a olej; opeknela si nadmieru a bola si súca na kráľovský trón. Pre tvoju krásu sa rozniesol chýr o tebe medzi národmi, lebo si bola dokonalá v mojej ozdobe, ktorou som ťa obdaril, hovorí Pán, Boh.

No spoliehala si sa na svoju krásu, využívala si svoj chýr a stala si sa neviestkou. Núkala si sa bez výberu každému, kto šiel okolo.

Ja si však spomeniem na svoju zmluvu s tebou z dní tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu, aby si sa rozpamätala a hanbila, aby si už od hanby nemohla otvoriť ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala,“ hovorí Pán, Boh.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 16, 59-63

Spomeniem si na svoju zmluvu s tebou a ty sa budeš hanbiť

Toto hovorí Pán, Boh: „Urobím s tebou, ako si ty urobila, keď si pohrdla prísahou a porušila zmluvu. Potom si spomeniem na svoju zmluvu s tebou z dní tvojej mladosti a uzavriem s tebou večnú zmluvu. Rozpamätáš sa na svoje správanie a budeš sa hanbiť, keď dostaneš svoje sestry staršie, ako si ty, i mladšie od teba. Dám ti ich za dcéry, ale nie pre tvoju zmluvu. Ja uzavriem zmluvu s tebou a budeš vedieť, že ja som Pán, aby si sa rozpamätala a hanbila, aby si už od hanby nemohla otvoriť ústa, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala,“ hovorí Pán, Boh.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

R.: Tvoj hnev sa utíšil a potešil si ma.
„Hľa, Boh je moja spása; *
dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom.“
Budete čerpať vodu s radosťou *
z prameňov spásy. R.
„Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, †
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, že jeho meno je vznešené. R.
Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; *
nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, *
lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 19, 3-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Prijmite Božie slovo, nie ako ľudské slovo, ale – aké naozaj je – ako slovo Božie.
Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31