« »

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Ponciána, pápeža, a Hipolyta, kňaza, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Kniha proroka Ezechiela   −   Ez 1, 2-5. 24-28c

Tak vyzerala podoba Pánovej slávy

V piaty deň mesiaca – bolo to v piatom roku po odvlečení kráľa Joachina do zajatia zaznelo – Pánovo slovo Buziho synovi kňazovi Ezechielovi v chaldejskej krajine pri rieke Chobar; tam na ňom spočinula Pánova ruka.

A videl som od severu prichádzať búrlivý vietor, veľký oblak a ohnivú guľu obklopenú žiarou. Z nej – teda zo stredu ohňa – žiarilo čosi ako lesklý kov. A z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor: podobali sa človeku.

A počul som šum ich krídel: bol ako šum veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho.

Keď chodili, bol taký hluk ako ruch v tábore; keď ostali stáť, krídla si spustili a vždy, keď zaznel hlas sponad oblohy, čo bola nad ich hlavami, ostali stáť a spustili si krídla.

A nad oblohou, ktorá čnela nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň a podobalo sa to trónu. A na tom, čo sa podobalo trónu, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. A hore od toho, čo vyzeralo ako jeho bedrá, som videl čosi ako lesklý kov, obklopený akoby ohňom; dole od toho, čo vyzeralo ako jeho bedrá, som videl čosi ako oheň obklopený žiarou. Ako vyzerá dúha, čo býva na oblaku, keď prší, tak vyzerala žiara dookola; takto vyzerala podoba Pánovej slávy.

Keď som ju uvidel, padol som na tvár.

Kniha žalmov   −   Ž 148, 1-2. 11-13a. 13b-14

R.: Plné sú nebo i zem tvojej slávy. alebo Aleluja.
Chváľte Pána z nebies, *
chváľte ho na výsostiach.
Chváľte ho, všetci jeho anjeli; *
chváľte ho, všetky nebeské mocnosti. R.
Králi zeme a všetky národy, *
kniežatá a všetci zemskí sudcovia,
mládenci a panny, †
starci a junáci *
nech chvália meno Pánovo. R.
Lebo iba jeho meno je vznešené. *
Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia
a svojmu ľudu dáva veľkú moc. †
Je chválou všetkým svojim svätým, *
synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Zabijú ho, ale vstane z mŕtvych. Synovia sú oslobodení od dane

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“

On odpovedal: „Od cudzích.“

A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31