« »

Svätej Kláry, panny
(spomienka)

R.: Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Kniha proroka Habakuka   −   Hab 1, 12 – 2, 4

Spravodlivý bude žiť zo svojej viery

Pane, vari nie si od počiatku? Môj Boh, môj Svätý, čo neumiera? Pane, za sudcu si ho postavil; skala moja, aby nás karhal, si ho upevnil.

Tvoje oči sú čisté, nechceš vidieť zlo, nemôžeš hľadieť na neprávosť. Prečo teda hľadíš na ničomníkov a mlčíš, keď bezbožný požiera spravodlivého?

Ľudí si urobil podobných rybám v mori, podobných plazom, čo nemajú pána nad sebou; všetkých vylovuje svojou udicou, vyťahuje ich v svojej sieti a zbiera do svojho čereňa, raduje sa z toho a plesá. Zato prináša obete svojej sieti a svojmu čereňu kadidlo, veď ich pomocou má mohutný úlovok a výdatné jedlo.

Preto bude teda stále tasiť svoj meč a bez milosti zabíjať národy?

Budem stáť na stráži, postavím si rozhľadňu a budem pozorovať, aby som videl, čo mi povie, čo odpovie na moju žalobu.

A Pán mi povedal: „Napíš videnie, vry ho do tabúľ, aby sa to ľahko čítalo. Lebo videnie ešte čaká na svoj čas, ale sa náhli k splneniu, nesklame. Ak sa aj oddiali, čakaj naň, lebo určite príde a nebude meškať! Zvädne ten, kto nemá dušu priamu, ale spravodlivý bude žiť zo svojej viery.“

Kniha žalmov   −   Ž 9, 8-9. 10-11. 12-13

R.: Pane, ty neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Pán tróni naveky, *
už si pripravil stolec sudcovský.
A spravodlivo bude súdiť svet, *
podľa práva bude súdiť národy. R.
Pán bude utláčanému útočišťom, *
príhodným útočišťom v časoch súženia.
Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, *
veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú. R.
Spievajte a hrajte Pánovi, čo na Sione prebýva, *
ohlasujte jeho skutky medzi národmi.
Lebo on, čo pomstí krv, na nich pamätá, *
nezabúda na nárek bedárov. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.
Ak budete mať vieru, nič vám nebude nemožné

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.

Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31