« »

Svätého Dominika, kňaza
(spomienka)

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 1-7

Láskou odvekou ťa milujem

„V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojím ľudom.

Toto hovorí Pán: Našiel milosť na púšti ľud, ktorý meču unikol; Izrael vojde do svojho pokoja.“

Z diaľky sa mi zjavil Pán: „Láskou odvekou ťa milujem, preto som si ťa milosrdne pritiahol.

Znova ťa vybudujem a budeš vybudovaná, panna Izraela; ešte sa ozdobíš svojimi bubnami, vykročíš s veselými do tanca. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie; a tí, čo budú sadiť, budú aj oberať.

Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na efraimskom pohorí: ‚Vstávajte, vystúpme na Sion, k Pánovi, nášmu Bohu!‘

Lebo toto hovorí Pán: Plesajte plní radosti pre Jakuba, jasajte nad prvým z národov; ohlasujte, spievajte a vravte: ‚Zachráň, Pane, svoj ľud, zvyšok Izraela.‘“

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 31, 10. 11-12b. 13

R.: Pán nás bude strážiť ako pastier svoje stádo.
Čujte, národy, slovo Pánovo, *
ohlasujte ho na ostrovoch v diaľavách a hovorte:
„Zhromaždí Izraela ten, čo ho rozptýlil, *
bude ho strážiť ako pastier svoje stádo.“ R.
Lebo Pán vykúpil Jakuba *
a vyslobodil ho z ruky mocnejšieho.
Prídu a budú jasať na vrchu Sion, *
budú sa hrnúť k darom Pánovým. R.
Vtedy sa panna radosťou roztančí, *
mládenci i starci zároveň.
„Ich smútok zmením na radosť, *
poteším ich a rozveselím po žiali.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 15, 21-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud.
Žena, veľká je tvoja viera

Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanaánska žena z tých končín a kričala: „Zmiluj sa nado mnou, Pane, syn Dávidov! Dcéru mi hrozne trápi zlý duch.“ Ale on jej neodpovedal ani slovo.

Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: „Pošli ju preč, lebo kričí za nami.“ Ale on odvetil: „Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“

No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: „Pane, pomôž mi!“

On jej odpovedal: „Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám.“

„Áno, Pane,“ vravela ona, „ale aj šteňatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov.“

Vtedy jej Ježiš povedal: „Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“

A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31