« »

Utorok 18. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Kajetána, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 30, 1-2. 12-15. 18-22

Pre tvoje veľké hriechy som ti to urobil. Obrátim osud Jakubových šiatrov

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Toto hovorí Pán, Boh Izraela: Zapíš si do knihy všetky slová, ktoré som ti povedal.

Lebo toto hovorí Pán: Nezhojiteľná je tvoja zlomenina, veľmi zlá je tvoja rana; nik sa ťa nechce zaujať. Hoci sú lieky na vred, tvoja jazva sa nezaceľuje. Všetci tvoji milovníci zabudli na teba, už ťa nevyhľadávajú; lebo som ťa udrel ako nepriateľ trestom neľútostne tvrdým pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje neznesiteľné hriechy. Čo kričíš pre svoje utrpenie? Tvoja bolesť je nezhojiteľná; pre množstvo tvojej neprávosti, pre tvoje veľké hriechy som ti to urobil.

Toto hovorí Pán: Ja obrátim osud Jakubových šiatrov, zľutujem sa nad jeho príbytkami: mesto sa znova zbuduje na svojich rumoch i palác bude stáť na svojom mieste: a bude sa z nich ozývať chválospev a hlas jasajúcich. Rozmnožím ich a už z nich neubudne, oslávim ich a nik ich neponíži. Jeho synovia budú ako kedysi, jeho spoločenstvo bude stále predo mnou a postihnem všetkých, čo ho sužujú. Vodcu bude mať zo svojich radov, panovník bude z jeho stredu pochádzať; pritiahnem si ho a on príde ku mne. Veď ináč kto by riskoval svoj život a priblížil sa ku mne? hovorí Pán.

Vy budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom.“

Kniha žalmov   −   Ž 102, 16-18. 19-21. 29+22-23

R.: Pán vystavil Sion a zjavil sa vo svojej sláve.
Tvojho mena, Pane, budú sa báť pohania *
a tvojej slávy všetci zemskí králi;
lebo Pán vystaví Sion *
a zjaví sa vo svojej sláve.
Zhliadne na modlitbu núdznych *
a nepohrdne ich prosbami. R.
Nech sa to zaznačí pre pokolenie budúce *
a obnovený ľud oslávi Pána.
Veď Pán hľadí zo svojej vznešenej svätyne *
a z nebies pozerá na zem;
čuje nárek zajatých *
a odsúdeným na smrť vracia slobodu. R.
Deti tvojich služobníkov budú bývať v bezpečí *
a ich potomstvo bude pevné pred tebou,
aby na Sione hlásali meno Pánovo *
a v Jeruzaleme jeho slávu,
keď sa tam zídu vospolok národy *
a kráľovstvá, aby slúžili Pánovi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!
Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31