« »

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
(spomienka)

R.: V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 26, 11-16. 24

Naozaj ma k vám Pán poslal, aby som vám povedal tieto slová

Kňazi a proroci povedali kniežatám a všetkému ľudu: „Treba odsúdiť na smrť tohoto človeka, lebo prorokoval proti tomuto mestu, ako ste na vlastné uši počuli.“

Jeremiáš povedal kniežatám a všetkému ľudu: „Pán ma poslal prorokovať tomuto domu a tomuto mestu všetko, čo ste počuli. Napravte teda svoje cesty a svoje skutky a počúvajte hlas Pána, svojho Boha; a Pán odvolá nešťastie, ktoré vám ohlásil. Ja som vo vašich rukách; urobte so mnou, čo pokladáte za dobré a správne. Ale vedzte a uvedomte si, že keď ma zabijete, uvalíte nevinnú krv na seba a na toto mesto i na jeho obyvateľov, lebo ma k vám naozaj Pán poslal, aby som vám povedal do uší všetky tieto slová.“

A tak kniežatá i všetok ľud povedali kňazom a prorokom: „Neslobodno tohoto človeka odsúdiť na smrť, lebo k nám hovoril v mene Pána, nášho Boha.“

A Safanov syn Achikam držal nad Jeremiášom ruku, aby sa nedostal do rúk ľudu, ktorý ho chcel zabiť.

Kniha žalmov   −   Ž 69, 15-16. 30-31. 33-34

R.: V tomto čase milosti vyslyš ma, Pane.
Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň, †
a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov *
i z hlbokých vôd.
Nech ma nezatopí príval vôd, †
nech ma nepohltí hlbina *
a priepasť nezavrie nado mnou pažerák. R.
Som úbožiak, plný bolesti; *
tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne.
Piesňou chcem Božie meno osláviť *
a velebiť ho chválospevmi. R.
Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia; *
hľadajte Boha a srdce vám oživne.
Lebo Pán vypočuje chudobných *
a nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 1-12

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Herodes dal sťať Jána; jeho učeníci išli a oznámili to Ježišovi

V tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom: „To je Ján Krstiteľ. Vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“

Herodes totiž Jána chytil, sputnal ho a vrhol do väzenia pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo mu Ján hovoril: „Nesmieš s ňou žiť!“ A chcel ho zabiť, bál sa však ľudu, lebo ho pokladali za proroka.

No v deň Herodesových narodenín tancovala dcéra Herodiady v kruhu hostí a Herodesovi sa tak zapáčila, že jej pod prísahou sľúbil dať všetko, čo si bude žiadať. Ona na návod svojej matky povedala: „Daj mi tu na mise hlavu Jána Krstiteľa.“

Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim rozkázal, aby jej ju dali. A tak dal Jána vo väzení sťať. I priniesli na mise jeho hlavu, odovzdali ju dievčaťu a ono ju zanieslo svojej matke.

Tu prišli jeho učeníci, vzali jeho telo a pochovali ho; potom išli a oznámili to Ježišovi.

VIII. 2018

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
32.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
33.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
34.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
35.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31